Ne kadar Öderim ?
10 Mayıs 2018

 
BAŞVURU VE ÜCRET BİLGİLERİ

1-Mesai saatleri içinde ya da dışında başvuran hastalarımızın bilgisayardan kayıt kabulü yapılır.
2-Kurumumuza başvuruda bulanan hastaların HEKİM SEÇME HAKKI olduğu kayıt esnasında hastaya hatırlatılır. 
3- Hastalarımız Hasta Kayıt Kabul Birimindeki kayıt personeline T.C. KİMLİK NUMARASI BULUNAN RESİMLİ BİR KİMLİK KARTI ibraz etmek zorundadır. 
4-Sigortalıların erkek çocukları 18 yaşına kadar, ortaöğrenimde öğrenci olmaları halinde 20,üniversite için 25 yaşına kadar muayene ve tedavi olabilirler. Üniversite öğrencileri iseler okuldan alacakları öğrenci belgesi ile SGK ya gidip tescillerini yaptırmaları gerekir. Tescilini yaptırmayanlar herhangi bir sosyal güvenceleri yoksa ücretli muayene olabilirler. Kız çocukları ise evleninceye veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi oluncaya kadar bakılırlar. 
5-Kurum Sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin müracaatı aşamasında üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı ,sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise kurum sağlık kartı bilgilerinden biri ile kimlik tespiti yapmaktadır. 
6- Kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından uğranılan zarar geri alınır. 
7- Kapsamdaki kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını, haksız bir menfaat temin etmesini sağlamak yasaktır. 
8- Müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için, kurum bilgi işlem sitemi (MEDULA)üzerinden T.C kimlik numarası ile takip numarası provizyon alınır.
9- 18 yaş altı olan kişilere MEDULA üzerinden T.C. kimlik numarası ile takibi yapılarak hizmet verilir.
10- Yeşil kartlı hastalara T.C kimlik numarası ile online müstahaklık (provizyon numarası) onay alınmak şartı ile işlem yapılır. Müstahaklık onayı alınabilmesi için, yeşil kart bilgilerini düzenleyen kurum tarafından bilgi sistemine işlenmesinin sağlanması gerekmektedir.
13-SSK YURT DIŞI sigortalılarının ilgili Sigorta İl Müdürlüklerinden aldıkları YUPAS numarası hastane bilgi sistemine işlenerek provizyon alınır ve normal sigortalılar gibi değerlendirilir.
14- Diğer YUPAS numarası olmayan SSK YURTDIŞI sigortalıların ilgili Sigorta İl Müdürlüklerinden alınan ve üzerinde geçerlilik tarihleri belirtilen sağlık belgelerinin fotokopileri alınmak kaydı ile işlemleri yapılır. Bu belgede belirtilen tarihler arasında protez tedavileri hariç bütün tedavi hizmetlerini karşılar.
15-T.S.K. personeli er ve erbaşlar SGK ya devredildiği için medula provizyonları  alınarak işlem yapılır. 
16-Tutuklu ve hükümlüler cezaevlerinden alınmış sevk yazısı ile Adli vakalar mahkemeden ya da emniyet birimlerinden alınmış muayene sevk yazısı ile yatılı okul öğrencileri
okullarından alınmış muayene sevk kağıdı ile TBMM milletvekilleri ve yakınları TBMM'den verilmiş karne fotokopileri ile müracaat etmeleri halinde tüm muayene ve tedavi işlemleri yapılmaktadır.
17- Suriyeli sığınmacı hastalar, Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen Yabancı Tanıtım Belgesi ile müracaat etmelidir.
18- T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası mensupları ve emeklileri, Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına dahil olanlar, karne veya tanıtım kartı fotokopisi ile müracaat
ederler.
19-Yapılan ağız protezi  için; katılım payı çalışandan, Yeşil Kartlılardan %20 ,emekli olandan %10 olarak kurum veznesinden kişilerden tahsil edilir. 

** Hastanemize başvuru yapan hastalara  muayene olduktan sonra, planlanan tedavileri  için  randevu verilir.