Değerlerimiz

    Değerlerimiz


İNSANA SAYGI VE HAKKANİYET İLKESİ: Tüm insanlara  eşit, adil ve şefkatli davranır, hiçbir ayrım gözetmeyiz.

BİLİMSELLİK VE İNOVASYON  İLKESİ: Bilimin ışığında teknolojik imkanlardan yararlanarak hizmet veririz. Yenilikleri takip ederek kendimizi sürekli geliştirmeyi planlar ve uygularız.

KALİTE VE VERİMLİLİK İLKESİ: Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda etkin ve verimli hizmet sunmaya çalışırız.

GÜVENİLİRLİK İLKESİ: Çalışmalarımızda güvenilirlik ve dürüstlüğe önem verir, mahremiyete ve gizlilik prensiplerine gerekli özen ve hassasiyeti gösteririz.

İŞ AHLAKI İLKESİ: İşimizi yaparken etik kuralları gözetir, layıkıyla yapmaya özen gösteririz.

DAYANIŞMA İLKESİ: Duygu düşünce ve çıkar birliğini dikkate alarak her konuda birbirimizi destekler tek vücut gibi çalışırız.